Забранява се риболова Забраната е във връзка с размножителния период

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от 15 април 2010 г. се забранява риболова  за 45 дневен период.

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водоеми.

Забраната за любителски риболов е от 15 април и ще продължи до 31 май, тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

Улова на всички видове есетрови риби в българския участък на река Дунав се забранява от 15 април до 15 юни.

Улова на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент на Съвета 1287/2009 г.

Улова на карагьоз/дунавска скумрия/ и попчета се забранява от 15 април до 15 май.

За любителите рибари има оставени свободни водоеми на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

Област Благоевград
– баластриерите (язовир “Бистрака” – голямото езеро), до гр. Благоевград;
– яз. Самоилово, с. Самоилово, общ. Петрич;
– водоем „Марена” до с. :Марикостиново, общ. Петрич;
– напоителен канал „Топлика” от главния път гр. Гоце Делчев – Илинден до помпена станция преди вливането в р. Места.

Област Бургас
– баластриера “Дупките”, гр. Бургас

Област Варна
– яз. Засмяно, общ. Аксаково

Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:
– землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на гр. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш.
стари речни корита на р. Росица:
– землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
– землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
– землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери
– землище на с. Дичин, община Павликени.
напоителни и отводнителни канали:
– местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

Област Видин
– яз. Бяла Рада;
– яз. Дъбравка, общ. Белоградчик;
– яз. Дреновец в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от южната страна на водоема;
– яз. Полетковци в обозначения за това участък обхващащ един и половина километра от преградната стена до първия ръкав в посока село Старопатица от южната страна на водоема;
– яз. Дражинци, общ. Ружинци.

Област Враца
– яз. яз. Чирен, с. Чирен;
– яз. Бели извор, с. Бели извор.

Област Кюстендил
– стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
– язовир под с. Самораново, общ. Дупница;
– водоеми (2 бр.) преди с. Смочево, общ. Рила;
– яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол;
– яз. Голем Върбовник, общ. Бобов дол.

Област Кърджали
– яз. Охлювец, общ. Кърджали;
– Кюмюрлюк в землището на с. Багрилци, общ. Крумовград.

Област Ловеч
– яз Сопот с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
– яз. Крапец с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена ;
– яз Александрово, с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена;
– водоем „Зореница”, намиращ се между гр. „Ябланица” и с. Гложене;
– горното течение на р. Златна панега, от извора до бента при с. Румянцево, общ. Луковит;
– яз. Гаргулица, землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица.

Област Пазарджик
– баластриери „Дупките, общ. Лесичово;
– канала на р. Марица при с. Синитево;
– микроязовир Черяшка река, общ. Стрелча
– микроязовир, с. Виноградец, общ. Септември.

Област Перник
– езеро в с. Драгичево, общ. Перник;
– рудничните езера на територията на Община Перник;
– езеро в с. Рударци, общ. Перник;
– сгуроотвали (утайници), „7септември” и „Кудин дол”, гр. Перник.

Област Плевен
– баластриери Витски блата, общ. Плевен;
– водоем Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци;
– баластриери край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
– баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
– яз. Еница, общ. Кнежа;
– яз. Дрен, общ. Пордим;
– яз. Садина, общ. Пордим;
– яз. Под селото, общ. Пордим;
– яз, Вълчовец, обш. Долна Митрополия;
– отводнителния канал при гр. Белене.

Област Разград
– яз. Бяла пръст /Папаза/, гр. Разград.

Област Сливен
– баластриера Мечкаревска дупки, с. Мечкарево, общ. Сливен;
– баластриера Сливенска дупка, с. Мечкарево, общ. Сливен;
– баластриера Крушарска дупка, с. Крушаре, общ. Сливен;
– яз. Ябланово, общ. Котел;
– яз. „Имот № 000285, гр. Шивачево;
– централен напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област София

– бент Панчарево;
– водоем Жеков вир;
– баластриери в землището на с. Мрамор;
– баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);
– баластриери в землището на с.Долни Богров;
– баластриери в землището на с.Негован;
– баластриери в землището на с.Чепинци;
– баластриери в землището на с.Световрачене;
– баластриери в землището на с.Челопечене.

Област Стара Загора
– баластриери в землището на с. Ягода, община Мъглиж;
– баластриери в землището на с. Шаново, община Мъглиж;
– баластриери в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;
– баластриери в землището на с. Зимница, община Мъглиж;
– баластриери в землището на с. Тулово (Аксаков гьол), община Мъглиж.

Област Хасково

– старо речно корито край с. Злато поле (западната част на водоема), общ. Димитровград;
– яз. Иваново, до с. Иваново, общ. Харманли;
– яз. Доситеево, общ. Харманли;
– яз. Гледка (до мотела), общ. Стамболово;
– яз. Левка /новия/, общ. Свиленград;
– яз. Орешец, общ. Харманли;
– яз. „В село”, с. Светлина, общ. Димитровград.

Област Шумен
– баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен.

Област Ямбол

– баластриери в местност „Долен герен”, гр. Елхово;
– отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
– яз. Болярско – 2, землището на с. Болярско;
– баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
– яз. „Роза-2”, източно от свинекомплекса;
– гребен канал Ямбол – северна и южна част.