Жлъчен мехур (vesica fellea)

Жлъчния мехур лежи в ямата за жлъчния мехур по весцералната половина на черния дроб. Вместимостта му е 30 – 50 куб. см. Дължината му е от 8 – 12 см, а напречния размер 4 – 5 см. Дъното на жлъчния мехур се издава под долния ръб на черния дроб. Ориентирано е напред и опира в предната коремна стена. Назад продължава във стеснение – шийка, от която започва жлъчния проток (ductus cysticus). Външната обвивка на жлъчния мехур е покрита със сероза по весцибуларната страна и адвентиция в останалите участъци. Мускулната съединителна тъкан е представена от кръгови гладко – мускулни влакна. Вътрешната страна образува множество гънки. А в жлъчния проток се издава спирално извита гънка.