Животът не е игра, той е път, цел и награда

животДа живеем – означава винаги да се движим. Устремете се и към най-далечната звезда. Наслаждавайте се на пътешествието и не се безпокойте относно целта. Тя е само предлог, за да продължавате непрестанното си пътешествие. В последна сметка животът няма цел. Животът е странстване, странстване в безпределния космос, странстване заради самото него, просто – чисто странстване.

Щом го разберете, ще изпитате огромна свобода и облекчение. Ще отпаднат всички мъки и безпокойства: безпокойствата ще се стопят, защото щом няма цел, вие не можете да претърпите неуспех. Неуспехът е наша идея, защото вярваме, че има цел. Но щом няма цел – няма и разочарования. Ако нещо се случва – добре, ако не се случва – какво от това!

Животът е едновременно път, цел и награда. Ако сте започнали да се наслаждавате на своето пътуване, тогава няма причина да търсите каквато и да е цел. Не питайте за смисъла на живота, защото знанието е в самия живот – цел сама по себе си. Ето че достигнахте състоянието тотална свобода.