Жена-Водолей и мъж-риби

Връзката между госпожа-Водолей и господин-Риби ще бъде пре­димно под знака на фантазията. Те ще живеят в някакъв свой свят, който ще ги спасява от ударите на грубата действителност. Двамата си подхождат много, макар че имат различен тип въображение. Те ще могат да съчетаят хармоничната си любов с хармонично сътруд­ничество в професиите си. Много често двамата ще изберат да рабо­тят на едно и също място, което няма да доведе до търкания, както при някои други двойки – напротив, съвместният им живот ще стане още по-интересен. Най-вероятно е те да си изберат някаква по-нетра­диционна професия – археология например, могат да решат да станат мисионери, или пък – да отворят антикварен магазин, но във всички случаи заниманията им ще ги свържат още повече и ще бъдат и за двамата източник на удовлетворение. Ако им хрумне, могат дори да отворят частно детективско бюро и работата ще потръгне, а освен то­ва, те чудесно ще се забавляват.
За тази връзка няма много пречки, но една по-съществена е опре­деляната от Нептун потайност на господин-Риби. Той се държи мно­го тайнствено, дори, ако става въпрос за това, какво е сготвил за вечеря – и ако за някои зодии това има своя чар, то госпожа-Водолей така ще се вбесява, че ще и иде да започне да се катери по пердета­та. Поначало Водолей не се интересува от интимния свят на другите хора, но тя ще се дразни от тенденциозната тайнственост на господи-на-Риби. Те не държат толкова наистина да пазят нещо в тайна, кол­кото на всички да стане ясно, че имат нещо за криене. Финансовите перспективи на двойката не са много блестящи, защото и на двама­та парите изтичат през пръстите. Но това са дребни неприятности в сравнение с общото удовлетворение, което ще им доставя техният съвместен живот.