Жена-Водолей и мъж-Дева

За госпожа-Водолей, да живее с нея, да я напусне или просто да не и обръща внимание. Тя, от своя страна, от самото начало ще знае отлично коя от алтернативите предпочита и решението и ще бъде не­поколебимо. Двамата често ще се карат, дори ще се разделят, убеж­давайки се, че този път решението им е окончателно, но разправиите само ще правят сдобряванията им още по-приятни. Те ще бъдат от тези двойки, за които всички се чудят как още не са се разделили -сигурно ще продължат да се чудят и след златната им сватба. Може би връзката им ще се държи повече на любовта от страна на мъжа и повече на приятелството от страна на жената, но важното е, че два­мата ще се чувстват удовлетворени от нея.
Когато се говори за постоянна връзка между тези два знака, тряб­ва да се има предвид едно – Дева и Водолей няма да останат заедно, ако между двамата няма истинска, силна любов, която да им помог­не да преодолеят големите различия в темпераментите си. Мъжът-Дева ще трябва да преглътне не един и два удара по чувствителната си психика, особено когато госпожа-Водолей започне да го шокира с острия си език и със солените изрази, които обича да употребява. Ко­гато някаква връзка бъде все пак установена, госпожа-Водолей пос­тоянно ще се вбесява отнепрекъснатите декларации за независимост, които мъжът до нея ще прави – най-вече, за собствено успокоение, тъй като жената-Водолей не копнее за брак на всяка цена. В секса не­обичайната нежност и въздържаност на мъжа-Дева, ще привлече пър­воначално жената-Водолей, но след известно време тя ще изпита нужда от промяна. Тъй като е пряма и естествена по природа, ведна­га ще обясни без всякакви заобиколки какви са новите и изисквания в секса, което може и да помогне, но най-вероятно – ще подплаши лю­бовника.