Жената-Риби и мъж-Козирог

Тук картината е съвсем различна. Първата опасност за хармонията в живота на тази двойка е следната: може би не всички от знака Козирог са привърженици на идеята, че мъжът е господарят в къщата, но това важи за големия процент от тях. Рискът не се състои в евентуални сблъсъци – напротив, госпожа-Риби, която поначало е идеална съпруга и домакиня, може лесно да стане жертва на мъжкия му шовинизъм. Жената на Козирог надали ще има възможност да се изяви в професията си веднага, след
като на него му бъде възможно да издържа двамата, а това е почти сигурно, тъй като той е много амбициозен и обикновено постига целите си. Ако обаче госпожа-Риби все пак реши да докаже, че може да има и професионални успехи, като нищо може да намери входната врата някоя вечер и заключена. Разбира се, от това правило има и изключения – съществуват повлияни от другите планети Козирози, които поне явно не възразяват срещу кариерата на жените си.
Тъй като госпожа-Риби е много толерантна, пък и действително обича да гледа децата и да домакинства, тук надали могат да се предвидят сериозни конфликти. Освен това, комбинацията земен – воден знак, дава почти пълни гаранции за идеална сексуална хармония. Мъ-жът-Козирог и жената-Риби могат да създадат семейство, което може да се стори малко старомодно на външния наблюдател, но всъщност ще бъде хармонично и щастливо.