Е.ОН предлага 8.81% средно увеличение на цената на тока от 1 юли

Средното увеличение на крайната цена на електроенергията за потребителите от 1 юли 2010 г., което Е.ОН България предлага на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), е 8.81%, съобщиха от дружеството. Ако предложеното ценово равнище бъде одобрено от комисията, това ще означава, че от всеки 100 лв., които потребителят плаща за електроенергия, приблизително 30 лв. ще остават в дружеството, а останалите 70 лв., Е.ОН България ще заплаща на НЕК и производителите на електроенергия.

Преди приватизацията на електроразпределителните дружества през 2005 г., от всеки 100 лв. делът на компанията е бил приблизително 40 лв. На практика това означава, че през последните 5 години е налице отрицателно развитие на цените за компанията, каквото не се наблюдава в никоя друга продуктова категория на пазара, посочват от Е.ОН.

В заявеното ценово увеличение, най- голям дял имат предложените по-високи цени за достъп и разпределение на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, поради факта, че сега действащите цени не дават възможност на Е.ОН България Мрежи да направи необходимите инвестиции, които да съответстват на нарастващите задължения на компанията към обществото и необходимостта от значителни средства за повишаване качеството на снабдяване. Тъй като енергийният сектор е гръбнакът на всяка индустрия, дружеството счита, че има голяма нужда от инвестиции в него, тъй като той е от съществено значение за бъдещото развитие на страната и привличането на нови инвеститори.

Делът на цените за енергия в изменението е минимален, тъй като компанията отчита развитието на тези цени по време на икономическа криза. Увеличението тук се дължи на необходимостта да се покрият разходите на компанията за закупване на енергия и допълнителни разходи, свързани с обществените ангажименти, като инвестиране в мерки за енергийна ефективност и по-добро качество на обслужване.

Предлаганото от Е.ОН увеличение на крайните цени за бита е 11.60% и ще доведе до промяна на средномесечната сметка на едно домакинство с 3.49 лева. Промяната е породена от нуждата на компанията да покрие загубите си от по-високата покупна спрямо продажната цена на електроенергията в този сегмент, и се дължи основно на увеличението, което дружеството предлага за нощната тарифа, по която в момента електроенергията се продава на загуба.

Средното увеличение на дневната тарифа е 9.72% и според статистиката повече от 71 % от консумацията на домакинствата е именно по тази тарифа.

Предлаганото средно увеличение за стопански клиенти, присъединени на ниско напрежение, е 5.61%, а за стопански клиенти, присъединени на средно напрежение – 5.98%. Компанията предлага намаление на част от дневните тарифи за стопански клиенти, което е от съществено значение за малкия и среден бизнес в условията на икономическа криза.

Новите тарифи са изчислени при сега действащите цени на НЕК ЕАД и производителите на електроенергия. В случай, че тези цени бъдат променени, предложените от Е.ОН България тарифи ще претърпят съответна корекция, в зависимост от промените./КРОСС/