ЕС – прокарване на пътя към икономическо възстановяване

ЕС и неговите държави-членки са мобилизирали огромни ресурси за възстановяване на икономиката и за подсигуряване на гражданите

Правителствата на ЕС, координирани от Европейската комисия, стабилизираха банките след банкрута на американската инвестиционна банка „Лемън Брадърс“ през 2008 г. Целта е не да се подпомогнат банкерите, а да се предпазят хората, техните спестявания и работните им места.

Според плана за икономическо възстановяване на ЕС около 5,5 % от БВП се наливат в икономиката от национални и европейски бюджети. Фокусът е върху трудовата заетост, инфраструктурата и енергийната ефективност. ЕС също така ускори процеса на предварително финансиране по схемите за регионална помощ на ЕС, предоставяйки допълнителни 6,25 милиарда евро в помощ на местното развитие.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията предоставя нови възможности на хора, които са загубили работата си. През 2009 г. около 16 000 работещи в сектори като автомобилната индустрия, текстилната промишленост и строителството са получили помощ от него и Комисията е одобрила заявления на стойност 60 милиона евро.

В еврозоната лихвените проценти са понижени до рекордни нива. Комисията е предложила радикални реформи на финансовите пазари, целящи да предотвратят предприемането на неразумни действия, да гарантират, че се извършва съответния надзор върху финансовите институции, както и да насочат предоставянето на заеми на домакинствата и малките предприятия. ЕС призовава международните партньори от Г-20 да предприемат подобни мерки.