Естествена и неестествена смърт

rayatНай-голямото предизвикателство за човечеството от древни времена насам е смъртта, проблем, в който са вложени неимоверно много усилия. Това е така, защото нищо не е така ужасяващо, както смъртта, която като че ли слага край на щастието и надеждите. След като основната причина за заболяванията остава неясна, хората стигат до извода, че смъртоносните болести са неизбежни.

Причините за смъртта могат да бъдат разделени в две основни групи: естествени и неестествени. Освен в особени случаи, смърт, настъпила преди навършването на 90 години, е резултат от болест и е неестествена. Други неестествени типове смърт са самоубийството, при катастрофа и насилствената. Естествената смърт от своя страна настъпва, когато свършат отпуснатите години живот.

Човешкият живот трябва да бъде прекъснат не от болест, а от остаряване и бавна загуба на физически сили.

Смърт, придружена от страдания, не е нормална. Хората се предават на съдбата, когато в случаи на преждевременна смърт търсят утеха в думите “дошло му е времето”. Хората, които умират естествено, не страдат и обикновено предусещат края си. Ето един чудесен пример за естествена смърт. Известният Дзен монах Торису Етцусан, който почина наскоро на 112-годишна възраст, предусетил кончината си. Събрал членовете на семейството си, приятели и роднини, сбогувал се с всеки от тях и изпаднал в медитация, докато настъпил определеният момент. Тогава починал тихо и безболезнено.

Въпреки че смъртта е неизбежна, естествената смърт не носи страдания. Смъртта е просто угасване на живота, когато физическото тяло не е вече в състояние да го поддържа, така както дървото изсъхва и умира. Колкото и невероятно да звучи, случаите на естествена смърт намаляват в модерната цивилизация, за сметка на нарастващия брой на неестествена смърт и най вече на смърт, причинена от заболявания. Как е възможно това?

Въпреки любопитството си относно други въпроси, хората остават учудващо безразлични към този. Може би, защото са се примирили, че нямат влияние по въпроса за живота и смъртта. Нито науката, нито религията са дали ясна причина за неестествената смърт. Тази тема очевидно изисква по-нататъшен размисъл, тъй като случаите на неестествена смърт продължават да се увеличават и да бъдат повече отколкото тези на естествена смърт.