Ендокринни жлези и паращитовидна жлеза

Ендокринните жлези се разполагат в различни части на тялото. Те не са свързани помежду си и имат много малко тегло. Продуктите от жизнената им дейност са високо активни биологични вещества, които се отделят директно в кръвта. Те се отделят във вътрешната среда – кръв и лимфа, от където е и названието им жлези с вътрешна секреция. Хармоните които произвеждат са в малко количество, но оказания от тях ефект е много мощен.

Представена е от две двойки – горна и долна околощитовидна жлеза. Частите й имат форма на овални телца – разположени по задната страна на щитовидната жлеза – две горни и две долни. Общата им маса е 1,1 гр. В сравнение със щитовидната жлеза техният цвят е по-светъл (жълто – кафяв). Подобно на щитовидната жлеза те са покрити с влакнеста капсула. Хормонът на щитовидната жлеза – парахормон, участва в регулацията на Са и Р.