Ели Христова: Ще търсим всички възможности за отпадане на ДДС за адвокатските услуги

pariАдвокатите ще търсят всички възможности за отпадане на решението за въвеждане на ДДС за адвокатските услуги, защото смятат, че в случая защитават интересите на всички граждани, а не своите собствени. Така отговори на въпроса дали ще търсят съдействието на президента и на Конституционния съд за промяна на това решение Ели Христова от Висшия адвокатски съвет.

Тя каза още, че практически стойността на защитата ще стане по-голяма, тъй като ще се наложи адвокатите да ползват задължително услугите на счетоводител, за да могат да бъдат изрядни пред данъчните органи. „До този момент не беше сложно на един адвокат да се справя с данъчната декларация, но оттук нататък няма да е така.“, каза адвокат Христова. „Конституцията е възложила на адвокатите да защитават правата на гражданите, а с това решение нашата дейност се приравнява на една чисто търговска дейност. Много голяма част от българите ще бъдат лишени реално от правото да защитят своите права“, каза още Христова. Другият голям проблем според нея ще бъда в Бюрото за правна помощ, което определя т. нар. служебни защитници и където бюджетът често не стига и обикновено се изчерпва в третото тримесечие на годината. „Увеличението на стойността на тази дейност означава, че този бюджет ще се изчерпва много по-рано и желаещите да бъдат служебни защитници ще бъдат много по-малко“, каза Христова. Освен това служебните защитници ще бъдат принудени да внасят със свои собствени средства данъка към държавата, преди да са извършили услугата. “ Предполагам, че много голяма част от вписаните адвокати в бюрото по правна помощ ще се отпишат и това ще затрудни съда, когато трябва да избира служебна защита за някоя от страните по делото“, каза Ели Христова. Тя допълни, че въвеждането на данъка е направено малко прибързано, тъй като все още има процедура в ЕК, която дава възможност този въпрос да не бъде поставян така остро във време на криза. „Имаше възможност въпросът да бъде отложен във времето. Още повече, че в момента продължават делата по този въпрос спрямо Франция, където са приели по-ниски ставки“, допълни тя. Според адвокат Христова, ако се променят наново данъчните закони, ще бъде добре правителството да се възползва от това обстоятелство и да преразгледа този въпрос. Информация на БНР. /БГНЕС