Електронни услуги на различни администрации от един портал, показа министър Цветков

Използването на услуги на различни администрации от единния портал на електронното правителство http://portal.egov.bg/, показа днес министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения Александър Цветков.

„Хората трябва да могат да ползват административни услуги от настолния си компютър. Това ще може да става на едно място в интернет. Там хората ще бъдат насочвани каква услуга търсят, от кого да я получат и да я заявят. Услугите трябва да се ползват максимално улеснено и при единен облик, за да се създаде постепенно нова култура при общуването с администрацията. Това са краткосрочните ни цели“ – каза министър Цветков.

Платформата на електронното управление става достъпна в тестов режим първоначално с 14 услуги на общински и централни администрации. Целта е да има прозрачност и обратна връзка – всички да виждат промените и темповете, с които те се извършват, както и да дават предложения и коментари, посочи министър Цветков. Той демонстрира как може да се използват 2 е-услуги за около 5 минути.

Една от показаните услуги – справка за постоянен адрес, е била използвана на място в администрациите близо 180 хил. пъти през 2008 г. По груби изчисления ефектът от електронизиране на заявката и получаване на официален документ във всички общински администрации ще е значителен – близо 1.8 млн. лева. Наред с това, времето което ще отнеме предоставянето на услугата ще бъде намалено от 2 часа на 5-10 мин.

До края на годината очакваме да интегрираме и популяризираме още около 100 е-услуги, а до втората половина на 2011 г. да внедрим още до 100 нови приоритетни услуги, заяви министърът.

Екипът на МТИТС през изминалите 4 месеца направи анализ на извършеното от предишните администрации, които са били отговорни за въвеждане на електронно управление в България. До приключването на одита на извършените дейности, са замразени плащанията към изпълнителите. Независимо какво е похарчено, ще настояваме да бъде осигурено съответствие с техническите задания по поръчките, бе категоричен Александър Цветков.

Освен одита, МТИТС създаде Съвет по вписванията, който прие базисните методики и инструкции и започна да осъществява вписване на услугите. Установена е координация между изпълнителите на договорите и екипното звено на министерството. Подготвено и заявено е проектното финансиране за следващата година и половина. През февруари ще бъде финализирана концепцията за развитие на електронното управление. Документът ще бъде подложен на обществено обсъждане.