ЕК ПРИВЕТСТВА ОДОБРЕНИЕТО НА ЕП НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ ПАКЕТ

strasbourgНа своята пленарна сесия в Страсбург Европейският парламент одобри официално с голямо мнозинство от различни политически партии пакета от реформи в областта на далекосъобщенията в ЕС, предложен от Комисията през ноември 2007 г. Скоро 500-те милиона жители на ЕС ще разполагат с по-голям избор като потребители благодарение на засилената конкуренция на пазарите на далекосъобщенията в Европа, предава Рапид.

Европейските потребители ще се ползват и от редица нови права, като правото да сменят оператор на фиксирани мрежи или мобилен оператор в рамките на един работен ден без да губят номера си; правото на повече информираност по отношение на услугите, за които се абонират; и правото да бъдат уведомявани за пробиви в защита на данните от страна на техния далекосъобщителен оператор. Операторите са длъжни да предоставят възможност на клиентите си да подпишат договор със срок на действие не по-дълъг от 12 месеца.

Съгласно новите правила на ЕС националните далекосъобщителни органи ще разполагат освен това с правото да установят минимални стандарти за качество за мрежовите предавателни услуги, така че да се осигури „неутралност на мрежите“ за европейските граждани. В допълнение, далекосъобщителната реформа ще доведе до допълнително утвърждаване и укрепване на основните права на европейските потребители, свързани с достъпа до интернет.

По настояване на Европейския парламент в пакета е включена нова разпоредба за свободата на ползване на интернет, в която е изяснено, че, като се имат предвид основните права на гражданите на ЕС.

Одобрението на реформата от Европейския парламент е резултат от политическо споразумение, постигнато на 5 ноември между преговарящи от Парламента, Съвета и Комисията. Така се прокарва пътят за влизане в сила на реформата в далекосъобщителния сектор на ЕС през декември тази година. След това държавите-членки ще разполагат с 18 месеца за транспониране на реформираните правила на ЕС в областта на далекосъобщенията в своите национални закони.