ЕК ОРГАНИЗИРА ТРЕТИ ФОРУМ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

100_parliamentНа 25 ноември комисарят на ЕС по околната среда Ставрос Димас ще открие в Брюксел Третия форум по гражданска защита. Над 500 специалисти по гражданска защита ще се съберат за двудневната конференция по въпроса как държавите от ЕС могат да повишат своята устойчивост спрямо бедствия, предава Рапид.

Изменението на климата вероятно ще увеличи честотата и въздействието на природните бедствия и Европа трябва да е подготвена за това, както и за други предизвикателства като терористични заплахи, аварии в химични предприятия и други произшествия. На конференцията „За по-устойчиво общество“ ще бъдат обсъждани бъдещите предизвикателства за европейската гражданска защита, технологичното развитие, както и въпросът как да бъдат включени хората в подготовката за реагиране на бедствия.

Само през миналата година около 20 милиона човека по света са били принудени да напуснат домовете си поради природни бедствия. Финансовите щети също така са високи: щетите на Европа от бедствия се оценяват на 15 млрд. евро годишно..

Третият форум по гражданска защита ще се съсредоточи върху устойчивостта и въпроса как Европа може да засили мерките за превенция и реагиране, така че да се справя по-ефективно с бедствията. Три дискусии с високопоставени оратори от света на политиката, бизнеса и научните изследвания ще позволят откровен обмен на идеи кога и как да се осъществява подготовката за бедствия; осъзнаване на риска и самопомощ между гражданите, както и каква форма следва да приеме една стратегия за овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в Европа.

Списъкът на ораторите включва европейския комисар за околната среда Ставрос Димас, заместник-главния секретар на Международната стратегия на ООН за намаляване на бедствията Маргарета Валстрьом и държавния секретар в министерството на отбраната на Швеция Хакан Йеврел.

Успоредно с конференцията ще се проведе изложение с участието на международни партньори, обучаващи организации и иновативни технологии. Това включва платформа за симулиране на земетресение, представляваща част от изложба относно бедствието, сполетяло италианския град Акуила по-рано тази година.

Общностният механизъм на ЕС улеснява сътрудничеството в реагирането на бедствия. В Общностния механизъм участват 31 държави (27-те държави-членки на ЕС плюс Хърватия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Чрез механизма те обединяват ресурси, които могат да бъдат предоставени на държави, сполетени от бедствия. Всяка държава в света може да се обърне към ЕС за съдействие.

Европейската комисия работи по укрепване на капацитета на ЕС за реагиране на бедствия. Това лято тя изпробва оборудване, разполагаемо на равнището на ЕС. Два пожарогасителни самолета бяха на разположение от юли до септември в помощ на държавите-членки за борба с горски пожари. Комисията ще си направи изводи от този пилотен проект.

Започна работа и по редица инициативи за разработване на подход на ЕС за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия. Това включва разработване на насоки за оценка и картографиране на рисковете, разработване на междусекторен преглед на основните рискове, с които може да се сблъска ЕС, и изграждане на европейска мрежа за предотвратяване на бедствия.