ЕК изпрати писмо с намерение да глоби България за неправомерни директни плащания за 2007 г.

Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” изпрати днес писмо до министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов с намерение да глоби България за неправомерно направени плащания по директните субсидии за 2007 г. Това обяви министъра на извънредна пресконференция в МЗХ. В писмото е записано, че Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони поддържа своята позиция, че платените помощи за 2007 г. не са в съответствие с правилата на ЕС. По тази причина тя предлага да се изключи сумата в размер на 20 201 783, 75 евро от средствата, предвидени за финансиране от  общността. Става въпрос за неправомерни плащания за мери, пасища и ливади и необлагодетелстваните райони.

Тези плащания са наредени от бившия министър на земеделието Валери Цветанов въпреки препоръките на Европейската сметна палата да не бъдат извършвани, каза министър Найденов. Той допълни, че за случая е сезирана прокуратурата. Министърът уточни, че санкцията ще бъде приспадната от общия размер на плащанията за земеделските производители, което вероятно ще бъде от кампания 2010. Санкцията е под минималните 25%, които налага ЕК и може да бъде намалена още след обжалването, благодарение на изпълнението на плана за действие за подобряване на работата на Държавен фонд „Земеделие” от новото ръководство, каза той.

В писмото се посочва още, че ако властите в България смятат да обжалват, те ще трябва да се отнесат до Помирителния орган на Общността чрез изпращане на мотивирано искане за съгласуване. Такова искане може да бъде направено в рамките на 30 работни дни от получаването на официалното уведомление на националния (български) език, уточни министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Той допълни, че ще се пристъпи към процедура за обжалване.

Констатациите, направени в писмото се ограничават само за кампания 2007 г., осъществена през финансовата 2008 година, изрично се посочва в писмото. Анкетите по отношение на сумите от кампания 2008, изплатени през финансовата 2009 година, все още се проверяват от ГД „Земеделие и развитие на селските райони”. Ще има и отделно официално съобщение, което бъде изпратено на по-късен етап за плащанията по кампания 2008, обясни министър Найденов. Той очаква и за кампания 2008 г. да ни бъдат наложени санкции.