Експерти от ДАЗД започнаха проверка в Червен бряг

Експерти от Главна дирекция към Държавната агенция за закрила на детето започнаха проверка в Червен бряг във връзка с инцидента, при който баща уби 2-годишното си дете, рани тежко 3-годишната си дъщеря и се самоуби.

Според заповедта на председателя на ДАЗД Надя Шабани комисията ще извърши проверка в Дирекция „Социално подпомагане – Червен бряг, относно спазването на правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето, както и правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал.1 от Закона за закрила на детето.

Докладът на комисията до председателя на ДАЗД за резултатите от проверката трябва да бъде изготвен в законовия 10-дневен срок.