Едностранчива професионална подготовка на собственика на мальк и среден бизнес

Много често в практиката на управление на малките фирми се наблюдава как усилията на собственика се насочват само в една насока от дейността на фирмата, в резултат на което се пренебрегват или загьрбват редица жизненоважни за новата фирма дейности. Това е особено типично за собственици, които са били преди това ръководители или работници в производството. Там тяхното внимание и усилия (а и професионални знания и уменuя) са били изцяло концентрирани към организацията и контрола върху производствените процеси, върху качеството на произвежданата продукция, работата на производствения персонал и пр.

По този начин въпроси като: “Какво е търсенето на продукта в дадения пазар?”, “Какви са постиженията на конкурентите?’, “Какво е финансовото състояние на фирмата?” и други не са в приоритета от въпроси за разрешаване от страна на новия предприемач. Този тип собственици на малък бизнес не разбират, че най-важното за съществуването, за успеха на фирмата е клиентьт, пазарът, откриването на нови клиенти и разширяване на пазара.

Едва когато складът за готовата продукция се задръсти с непродадена стока, тогава те се сещат, че приходите идват само чрез успешни продажби. Едва след няколко подобни урока те възприемат маркетинга, управлението на продажбите, работата с клиентите за първостепенни задачи на управлението на собствения си бизнес.