Евротрансплант ще дава оргави ва България при спешни случай

България може да разчита на помощ от Евротрансплант в осигуряването на органи при спешни случаи. Това стана ясно по време на 27-мата среща на организацията, която се проведе през тази година. Евротрансплант ще съдейства на страната ни и за извършването на трансплантации, които на този етап не се правят в България – тънкочревни, бял дроб, панкреас и полиорганни. Към момента у нас има 757 души, които чакат за трансплантация на бъбрек, 36 – за присаждане на черен дроб и 28 за ново сърце. Трупните донори от началото на годината досега са трима. През миналата година техният брой е бил 11. Евротрансплант е готова да помогне и при повишаване на квалификацията на българските трансплантолози, медицински сестри, анестезиолози и координатори по донорство в Германия. Според организацията oбучението на специалистите, финансова обезпеченост на центровете и популяризирането на донорството, са основните пътища за развитието на трансплантациите.

В Евротрансплант членуват седем европейски държави – Австрия, Белгия, Хърватска, Германия, Люксембург, Холандия и Словения. Те координират усилията си при осигуряването на възможности за трансплантации. България все още не е член на организацията, но в началото на тази година започна активно да си сътрудничи с нея. Тогава за първи път беше присаден черен дроб от български гражданин на германски.