Евростат: Европейската икономика е излязла от рецесията през третото тримесечие на 2009

Брутният вътрешен продукт /БВП/ в Еврозоната се е покачил с 0,4% , а този в ЕС-27 – с 0,3% през третото тримесечие на 2009 година, в сравнение с предходното тримесечие, според оценката на „Евростат“, статистическата служба на Европейския съюз. През втората четвърт на 2009 година показателите са били съответно -0,1 процента за Еврозоната и -0,3% за целия блок. В сравнение със същото тримесечие на предходната година, сезонно коригираното равнище на БВП през третата четвърт на 2009 година намалява с 4,0% за Еврозоната и 4,3% за ЕС-27, след съответно -4,8% и -5,0% за предишната година. За България БВП за третото тримесечие на 2009 година ръстът е -5,4%, като стойността не е сезонно коригирана. През третата четвърт на 2009 година, сред страните-членки, чиито данни за сезонно-коригирания БВП са на разположение, Литва отбелязва най-голям растеж в сравнение с предходното тримесечие (6,1%), следвана от Люксембург (4,2%) и Словакия (1,6%). През третото тримесечие на 2009 година консумацията на домакинствата намалява с 0,1% в Еврозоната и с 0,2% в ЕС-27. Инвестициите в ЕС-16 намалява с 0,8%, а в ЕС-27 – с 0,6%. Износът се увеличава с 3,1 на сто за Еврозоната и с 2,7% за целия блок. Вносът също нараства за страните, които използват еврото с 2,9% от БВП, а за Съюза като цяло – с 2,9 на сто. За същия период БВП на САЩ нараства с 0,6%, а в Япония – с 0,3%. В сравнение с третото тримесечие на 2008 година, БВП в САЩ намалява с 2,6%, а в Япония – с 4,7%.