Европейският съюз на световната сцена

·1    Европейският съюз има по-голямо влияние на световната сцена, когато изразява единна позиция в международните отношения. Добър пример за това са търговските преговори.
·2    В областта на отбраната всяка държава запазва суверенитета си, без оглед на това дали е член на НАТО, или е неутрална. Същевременно държавите-членки на ЕС развиват военно сътрудничество за миротворчески мисии.
·3    Заради историческата и географска близост Южното Средиземноморие и Африка са региони, на които ЕС обръща специално внимание (политики на помощи за развитие, търговски преференции, хранителни помощи и утвърждаване на човешките права).

В икономически, търговски и валутен план Европейският съюз се превърна във водеща световна сила. Въпреки това някои го определят като икономически гигант, но политическо джудже. Това твърдение е преувеличено. Европейският съюз има значително влияние в международни организации като Световната търговска организация (СТО) и Организацията на обединените нации (ООН) и на световните срещи на най-високо равнище за околната среда и развитието

Все пак истина е, че ЕС и неговите държави-членки имат да извървят още дълъг път в дипломатическо и политическо отношение, преди да могат да изразяват единна позиция по важни въпроси като мира и стабилността, отношенията със САЩ, тероризма, Близкия изток и ролята на Съвета за сигурност на ООН. Освен това основният инструмент на националния суверенитет, системата за военна отбрана, остава във властта на националните правителства и връзките между тях, изградени в рамките на алианси като НАТО.