Европейският съюз навлиза в ежедневието ни по начини, които вече приемаме за даденост

Това включва ниски цени на самолетните билети, по-евтини телефонни разговори, по-ниски цени на автомобилите и пътувания без граници в по-голямата част от европейския континент. Благодарение на ЕС имаме и по-чиста природа, по-безопасни храни, право на медицинско обслужване при пътуване и единна валута за над две трети от гражданите на Съюза.

Редица от тези постижения се дължат на икономиите от мащаба и по-ефективното използване на ресурсите, когато те се обединяват за създаване на повече качествени работни места и съхраняване начина ни на живот за нас и за бъдещите поколения.

Средствата от бюджета на ЕС се използват за строителство на шосета, железопътни линии, мостове, летища, водни пътища, електропроводи и тръбопроводи; за насърчаване на информационното общество, културното и езиковото многообразие; за обучение на безработни и създаване на работни места; за борба с дискриминацията и уврежданията; с тези средства се поддържа жизнеността на селските икономики; финансират се изследвания на детските болести, природните местообитания, опасните химикали и безопасните храни, извършват се научни разработки за по-екологични превозни средства, нови енергийни източници и обезопасяване на мореплаването; с тях се способства за обмен на студенти и млади хора; финансира се възстановяването на градската среда; помага се за създаване и развитие на малки предприятия; същият този бюджет се използва за опазване на мира, хуманитарна помощ и охрана на границите; за изграждане на по-тесни връзки със съседите на ЕС от север и от юг и за подпомагане развитието на Третия свят.

Средствата, които ЕС инвестира в нашето бъдеще — а те са близо 270 евро на един жител годишно или около 1 % от годишния национален доход на държавите-членки — наистина представляват инвестиции с многократна възвръщаемост.