Европейските граждани могат да поддържат връзка чрез мобилните си телефони по-лесно и по-евтино

От юли 2009 г. европейските граждани, които ползват телефоните си, докато пътуват в друга страна от ЕС, вече плащат по-малко за изпращане на съобщение. Тези промени са в резултат на новите правила, за които се очаква да намалят сметките за роуминг на туристите и пътуващите по работа до 60 %. Изпращането на текстови съобщения от чужбина към ЕС вече се таксува максимално по 11 евроцента — почти три пъти по-малко в сравнение с предишната средна стойност в ЕС.

Обажданията са дори по-евтини от преди, а от таксуването на секунда се пестят средства, тъй като сега абонатите заплащат само реалната продължителност на всяко обаждане. Обаждането в роуминг в друга страна от ЕС трябва да струва не повече от 43 евроцента на минута, а приемането на обаждане — не повече от 19 евроцента.

Сърфиране в мрежата, теглене на филми или изпращане на снимки чрез мобилни телефони в роуминг — всичко това може да се прави без страх от „шокови сметки“ благодарение на ограничаващите лимити, които ще са на разположение на потребителите от 1 март 2010 г.

А скоро потребителите на мобилни телефонни услуги ще имат и много по-малко притеснения за това, че батериите им могат да се изтощят. Под натиска на ЕС производителите са се съгласили да стандартизират зарядните устройства, като с това ще се сложи край на неудобството — и отпадъците — от използването на различни системи за различните марки телефони.