Европейските въпроси в министерствата на външните работи на Република България и на Федерална република Германия

kostov_nemciДнес, 19 ноември 2009 г. в МВнР се проведоха редовни двустранни консултации между генералните директори по европейските въпроси в министерствата на външните работи на Република България и на Федерална република Германия. От българска страна разговорите бяха водени от г-жа Бисерка Бенишева, а от германска от г-н Петер Темпел. . Г-н Темпел бе приет от заместник-министъра по европейските въпроси г-н Красимир Костов.

В срещата взеха участие още представители на Министерството на външните работи на ФРГ, на Посолството на ФРГ в София, както и дипломати от дирекция „Европейски съюз” и от дирекция „Европа ІІ” на МВнР на Република България.

Разискваха се теми от институционален характер, свързани с предстоящото влизане в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. и по-специално номинациите за двата нови поста, които Договорът създава – Председател на Европейския съвет и Върховен представител по въпросите на външните отношения и политиката на сигурност. Отделено бе внимание на изграждането на бъдещата Европейска служба за външна дейност. Обменени бяха мнения по приоритетите на новото германско правителство по европейския дневен ред, както и по политиката на разширяване на ЕС и европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Двете страни споделиха вижданията си относно подготовката на 15-тата Конференция на ООН по изменението на климата, която ще се проведе през декември в Копенхаген. Обсъдени бяха също приоритетите на българското правителство в ЕС, в т.ч. присъединяването на България към еврозоната и шенгенското пространство. Накратко бе засегнат въпросът за Механизма за сътрудничество и оценка за България.

Двете страни изразиха задоволство от установеното сходство в позициите по широк кръг въпроси. От немска страна беше отправена покана за домакинстване на следващите редовни консултации в Берлин.