Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) публикува първия си Информационен бюлетин

Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК), която включва органите по конкуренция на 27-те държави членки на ЕС и Европейската комисия, публикува първия си Информационен бюлетин. Той ще се издава 5 пъти годишно и има за цел да информира широк кръг от читатели за антитръстовото правоприлагане и застъпничеството за конкуренция на ведомствата от Мрежата. КЗК ще е част от редакторския екип на октомврийския и декемврийския брой на бюлетина.

Първият брой на бюлетина включва новини от септември 2009 г. до средата на януари 2010 г. и обхваща информация относно правоприлагане, законодателство, политика на конкуренцията, събития и други, заедно с линкове към уебстраници за по-задълбочено четене. Информационният бюлетин е предназначен за представителите на съдебната власт, бизнеса, потребителските асоциации, както и за всички онези, които се интересуват от развитието на европейското антитръстово законодателство.