Европейската конституция.История

През декември 2001 г., за да отговори на многобройните предизвикателства, които присъединяването на страните от Централна и Източна Европа би създало за Европейския съюз, Европейският съвет свика Конвент за изготвяне на проект на Конституционния договор.

Конвентът, който работи 2002 и 2003 г. под председателството на Валери Жискар д’Естен, има 105 членове, включително представители на правителствата на държавите-членки и на страните кандидатки, национални парламентаристи, членове на Европейския парламент и членовете на Европейската комисия.

Конвентът приема с консенсус проектодоговора през юни 2003 г.

Договорът е официално подписан в Рим на 29 октомври 2004 г. и изпратен на държавите-членки за ратифициране.

Въпреки че мнозинството от държавите-членки ратифицират договора, той е отхвърлен през май и юни 2005 г. от избирателите във Франция и Нидерландия. Вследствие на тези отрицателни вотове по-късно Европейският съвет, на среща през юни, обявява началото на период за размисъл за бъдещето на Конституционния договор.