Европейската здравна карта да бъде препоръчителна, а не задължителна за българските граждани, приеха депутатите

Народното събрание прие на заседанието си на 1 април 2010 г. на първо и второ четене изменения в Закона за здравното осигуряване. Те предвиждат европейската здравна карта, която здравноосигурените български граждани трябва да притежават при пътуване в чужбина, да бъде препоръчителна, а не задължителна.

Парламентът гласува отново на първо и второ четене промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносители са председателят на Народното събрание Цецка Цачева и председателят на парламентарната здравна комисия Лъчезар Иванов. Измененията регламентират, че „непряка реклама“ е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти“.

Същият текст е приет от парламента и при предишното обсъждане на проекта и е бил обнародван в Държавен вестник. При дискусията в пленарна зала тогава обаче заместник-председателят на здравната комисия Пламен Цеков е изчел и редакционна поправка в пленарна зала, според която „непряка реклама“ е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва наименование на посочено в закона наркотично вещество, тоест не се отнася и до изображения. Тази разпоредба също се появи в Държавен вестник.

Пред народните представители председателят на парламента Цецка Цачева декларира, че е готова да стане инициатор на създаване на анкетна комисия за проверка на случая, ако това ще повиши авторитета на парламента. Тя обясни хронологично какво се е случило – внесен е законопроект от Министерския съвет, обсъден е в парламентарната здравна комисия на първо и второ четене, а текстът по отношение на определението за „непряка реклама“ е бил безспорен. В пленарна зала не е имало никакво изказване по този въпрос. Докладчикът по проекта е заявил в пленарна зала, че има редакционно предложение, възприето от комисията, и го е изчел. Отново никой не се е изказал, а председателят на парламента е подложил на гласуване текста на комисията. Така докладът с разпоредбата, одобрена от комисията, а не предложението на Цеков, е изпратен за подпис до председателя на Народното събрание, който съответно го изпраща за президентски указ. Указът е издаден и текстовете са обнародвани в Държавен вестник. Цецка Цачева заяви, че при повторното обнародване на другия вариант на текста няма нейния подпис. След като направих проверка, ме информираха, че това е практика, когато се открие разлика между казаното в пленарна зала и написаното в стенограмата – да се публикува без подпис на председател, без указ на президент, уточни Цецка Цачева.

Съставът на КРС да бъде намален от 9 на 5 души, предвиждат промени в Закона за електронните съобщения, приети на второ четене от Народното събрание. Мандатът на членовете на комисията ще бъде 5 години. Председателят на комисията ще се определя от Министерския съвет, Народното събрание ще избира заместник-председателя и още двама членове на комисията, а президентът ще назначава със свой указ един от членовете на КРС. Предвижда се в 15-дневен срок от влизането в сила на закона парламентът да освободи последните трима избрани членове на КРС от квотата си, а президентът да освободи единия от двамата назначени от него членове на комисията.

Народното събрание избра Георги Лозанов и София Владимирова за членове на Съвета за електронни медии /СЕМ/. В съвета те ще заемат местата на Райна Николова и Мая Вапцарова, чиито мандати изтичат.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков представи пред парламента антикризисните мерки на кабинета. Изказването на министър Дянков се предаваше пряко по БНТ и БНР.

Народното събрание е във Великденска ваканция от 2 до 11 април, следващото пленарно заседание ще бъде на 14 април 2010 г.