Европа означава образование и култура

Чувството за европейска принадлежност и обща съдба не може да се създаде изкуствено. То може единствено да се породи от споделено културно самосъзнание и това е причината, поради която сега Европа трябва да насочи вниманието си не само към икономиката, но и към образованието, гражданското общество и културата.

Образователните и квалификационни програми на ЕС са една от стъпките в тази посока. Част от тях са програмите за обмен, така че учащите се да могат да пътуват в чужбина, да участват в съвместни училищни дейности зад граница, да учат нови езици и др. Все още решенията за организацията на училищната и образователната система и съдържанието на учебния план се вземат на национално и местно ниво.

В областта на културата програмите „Култура“ и „Медия“ подпомагат сътрудничеството между продуценти, разпространители  и творци от различни държави. Така става възможно да се създават повече европейски телевизионни програми и филми, които да възстановяват равновесието между европейските и американските продукции.