Европа във вашия град

На 8 март 2010  г. представител на Европейския съюз ще посети СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Смолян, а през април трима ученици от училището ще представят България в Брюксел.

На 8 март 2010 г. г-н Пламен Захариев, член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), консултативен орган на Европейския съюз, ще посети СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Смолян. Г-н Захариев ще разговаря с учениците по европейски теми и ще отговори на техните въпроси, свързани с ЕС и други теми, които интересуват младите хора.

Месец по-късно трима ученици и един учител от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще представят България на младежката проява, организирана от ЕИСК под мотото „Твоята Европа, твоето мнение“, която ще се проведе в седалището на Комитета в Брюксел от 15 до 17 април. За няколко дни учениците и учителят ще действат като членове на ЕИСК и ще разискват европейски въпроси с още 150 младежи и учители от цяла Европа. Това е добра възможност да се чуе гласът на вашия град в Брюксел, а учениците ще имат шанса да общуват и разговарят със заместник-председателя на ЕИСК Ирини Пари и с други представители на ЕС.

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС. В него членуват 344 представители на всички държави-членки на Съюза, които са и от различни икономически и социални организации: работодатели, работници, НПО и други организации. Ролята на Европейския икономически и социален комитет е да съветва другите европейски институции в процеса на вземане на решения (Европейската комисия, Европейския парламент и др.). Чрез организациите на гражданското общество, представени в ЕИСК, всеки европейски гражданин може да изрази вижданията си и така да повлияе на решенията, които се вземат на европейско равнище.