Д-р Лъчезар Иванов получи почетна грамота за приноса си за ползотворния диалог със социалните партньори и по-специално с тези, работещи в областта на хората с увреждания

Заместник-председателят на Народното събрание д-р Лъчезар Иванов получи почетна грамота за приноса си за изпълнение на законовите регламенти на Европейската общност за социален диалог с всички социални партньори и по-специално с тези в областта на хората с увреждания. Грамотата е присъдена от заместник-генералния секретар на Групата на Европейската народна партия – Европейски демократи в Европейския парламент Паоло Ликандро по предложение на българските националнопредставени организации, работещи в сферата на интеграцията на хората с увреждания.

След приключването на дебатите по законопроекта за промени в Закона за интеграция на хората с увреждания от българските националнопредставени организации, работещи в сферата на интеграцията на хората с увреждания, са предложили на партньорите си от Европейската народна партия да удостоят заместник-председателя на Народното събрание д-р Лъчезар Иванов с награда за нейната дейност, съпричастност, подпомагане на демократичния процес и запазване на демократичните принципи, които българското законодателство трябва да развива.

Тя му е присъдена и за неговата силна подкрепа като Европейски политик на хората с увреждания и националнопредставените организации на хората с увреждания и защитата на техните човешки права в Закона за интеграция на хората с увреждания в България. Тя му е присъдена заради неговия принос за детайлното изработване на важните промени в закона.