Д. Михалевски: Земеделците масово се отказват от поминъка си

Налице е масов отлив на земеделците от регистрация, предстоят големи социални протести не само в този бранш, предаде кореспондентът на БГНЕС в Кърджали.
Констатацията е на бившия зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, а сега депутат от Коалиция за България Димчо Михалевски, който е и член на парламентарната комисия по земеделието. През последната седмица депутатите са обсъждали проекта за изменение и допълнения на Закона за животновъдството. Според Михалевски най-драстичният текст е отстраняването на малките ферми от конкуренцията за субсидии и млечни квоти. „В проекта те се дефинират като лични стопанства, от което следва, че не могат нито да продават продукцията си, нито да получават каквото и да било подпомагане. А битката между малките и големите е именно за квотите. Трябва да припомним, че до края на 2011 г. действа отлагателният период за привеждане на тези обекти в съответствие със санитарните изисквания и стандарти на ЕС. Тези стопанства обаче са основни за огромни части от страната и са главен източник на млечна суровина и поминък”, обясни депутатът. Според него е „важно да се регламентира законов подход към млекопроизводителите в планинските райони, защото съществуването и развитието на този поминък има пряко отношение към запазването на населените места, а това пък е въпрос на националната сигурност”. Михалевски посочи, че огромен проблем представлява новото изискване всички, които искат да бъдат ферми, да се регистрират като земеделски производители. „Това означава, че те трябва да плащат близо 4 пъти по-високи осигуровки за 2010 г. в сравнение с миналата, тъй като минималната база се вдигна от 65 лв. на 240 лв., т. е. с 369%. При среден добив от една крава до 3 000 литра годишно, стопаните имат максимална квота до 2 000 литра в годината за продажба. Това означава доход от около 1 000 лв. от 1 крава при средна цена 50 ст. за литър. При новата ситуация млекопроизводителите ще трябва да платят осигуровки за 1 година в размер на 840 лв. – т. е. 84% от дохода от 1 крава, 42% от 2 крави и т. н. Разходите за издръжката на една крава за една година възлизат на около 900 лева”, направи аритметиката Михалевски. Той подчерта, че ако не се предвиди специален ред за млекопроизводителите в планинските райони, ще има тежки социално-икономически последствия в условията на тежка криза и липса на алтернативна заетост, което в дългосрочен план ще обезлюди още по-сериозно Родопите. /БГНЕС