Дянков отговори на ВСС

Министърът на финансите Симеон Дянков отговори на писмото на Висшия съдебен съвет от 4 януари т.г., в което се иска да бъде отпуснат допълнителен лимит в размер на 28 337 288 лв. за сметка на преходния остатък към 31 декември 2009 година.“Министерството на финансите няма нормативно основание да даде съгласие за увеличаване на разходите над одобрените за съдебната власт за 2010 г. за сметка на отчетения преходен остатък в края на 2009 г. Редът за неговото ползване е регламентиран в Закона за съдебната власт, съгласно който неизползваните наличности от предходната година могат да бъдат използвани за компенсиране неизпълнение на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната година, което обстоятелство може да бъде отчетено през последното тримесечие на годината“, се посочва в писмото.  „Осигуряването на допълнителен лимит може да стане само чрез изпреварващо финансиране в рамките на одобрените с чл. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. разходи по бюджета на съдебната власт“, се казва още в отговора на миинстър Дянков./Агенция „КРОСС“/