Държавното дружество „Рибни ресурси” ЕООД

Yavor NedevЯвор Недев е назначен за директор на държавното дружество „Рибни ресурси” ЕООД със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. С назначението се дава старт на дейността на държавното дружество. Явор Недев е роден през 1966 г. в София. Бил е вицепрезидент на Швейцарската търговска камара в България и идва от бизнеса.
„Рибни ресурси” ЕООД ще стопанисва рибарските пристанища, местата за разтоварване на уловите и закритите лодкостоянки. То ще бъде бенефициент по  мярка 3.3. «Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки» от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”2007-2013 г. Дружеството ще има водеща роля по отношение на модернизацията, реконструкцията и оборудването на рибарските пристанища.
Оперативната програма предвижда да бъдат изградени четири рибарски пристанища до 2013 г. в градовете – Балчик, Варна, Созопол и Несебър, както и от 8 до 12 места за разтоварване на риба. Рибарските пристанища трябва да отговарят на определени хигиенни норми по ветеринарните документи, като се изисква контрол по регламентите за разтоварване и продажба на рибата. Освен това около пристанищата трябва да се изгради подходяща инфраструктура и паркинги.
По програмата се предвижда да бъдат изградени и кейови стени в по-малките рибарски селища, за да може при бури лодките и корабите да се укриват.
Преди да кандидатстват с проекти за усвояване на средства по оперативната програма, рибарските пристанища трябва да бъдат признати като такива съгласно процедурата, предвидена в Министерство на транспорта за признаването на рибарски пристанища.