Дългосрочни банкови и потребителски кредити

Същността на дългосрочните кредити се характеризира от: срока, за който се предоставят и от целта, за която се използват.

  1. Ипотечен кредит – обезпечава се с недвижимо имущество;
  2. Строително-спестовни заеми;
  3. Комунален кредит – предоставя се кредит на общините
  4. Дългосрочни инвестиционни кредити.

Предоставят се на граждани за финансиране покупките на стоки с дълготрайна или краткотрайна употреба. Потребителкото кредитиране се извършва в няколко варианта:

  1. Косвено кредитиране на клиента – особеното е, че банката предоставя кредита в парична форма не на длъжника, а на неговия кредитор
  2. Пряко кредитиране – банките могат да прилагат пряко кредитиране, като предоставят кредити в парична форма пряко на гражданите.
  3. Кредитни карти – най-широко използвани.