ДФ „Земеделие” ще обменя опит с Разплащателната агенция на Литва за създаване на електронна борса за млечните квоти

Разплащателната агенция на Литва ще подпомогне ДФ „Земеделие” – РА за създаване на електронна борса за покупко- продажбата на млечни квоти в рамките на съвместен  туининг проект на тема „Укрепване на административния капацитет на сектор „Мляко” в ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция”. Целта на проекта, който се финансира от Европейската комисия е ефективно прилагане на системата на покупко – продажба на млечни квоти в България. Държавен фонд „Земеделие” – РА  има подписан договор с Разплащателната агенция на Литва. Проектът стартира на 22 февруари 2010 г. и ще е с продължителност шест месеца.

Системата на покупко–продажба на млечни квоти вече се прилага в България, но осъществяването на този съвместен проект ще даде възможност за оптимизиране на процедурите с цел улеснение на млекопроизводителите. Литва е първата страна-членка, която успешно прилага покупко–продажба на млечни квоти чрез електронна борса. Въвеждането на такъв тип електронна квотна борса ще усъвършенства процедурата за покупко–продажба на млечни квоти в страната и ще подобри ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти.

На 22 февруари 2010 г. ще се проведе първата работна среща, с която ще се даде старт на изпълнението на проекта. На нея ще присъстват Заместник министърът на земеделието и храните Преслав Борисов, Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева, Заместник изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Ангел Кинанов и Изпълнителният директор на Разплащателната агенция на Литва – Г-н Саулиус Силикас.