Духовно лечение на заболявания

molitva lek лечениеМолите ли се, образът на Бога трябва да стои в ума ви.

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ (на друг човек)

Всеприсъствующий и всеблаги Боже, в името на Господа, който е говорил с раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрез нас – Твоите слуги за слава на името Ти. Благодарим Ти, че си ни послушал, Ти си само наш Господ и освен Тебе другиго нямаме. Ти си, който винаги можеш да изцеляваш и Твоето изцеление е здраве за душата и за тялото. Възвърни задружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото – работа полезна. Нека този наш брат (тази наша сестра), който (която) страда, приеме Твоята милост, за да можем ние всички да се радваме в присъствието на Твоята сила.

Амин.

(Молитвата се отправя всяка сряда, събота и неделя в 7 и 9 часа преди обяд.)

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ (на друг човек)

Господи на силите, Ти Си ни прибежище от рода и род. Твоите милости во веки славим. Направил Си завет с избраните Си, защото имаш крепка и силна ръка да въздадеш милост на онези, които Те познават в Името Ти.

Обърни, Господи, погледа Си към страдащия брат (сестра), дай внимание към страданията му (й) и ги облекчи. Ние вярваме твърде на думите Ти, когато Си казал: „Въззови към Мене и ще ти отворя, защото Аз Господ твой съм, Който подкрепям десницата ти и ти казвам: „Не бой се, Аз ще ти помогна! Не бой се, защото Аз те избрах, призовах те по име. Не си ти сам, когато минаваш през водата, с тебе ще бъда, когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламък не ще те опари и в немощ не бой се, защото Аз съм с тебе!”

И сега чуй молбата ни, Господи, излей върху му (й) от обилната Си Милост !

Амин.

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ (лично)

Господи, Ти Си източник на живота. Изпрати в мен животворната Си сила – Духа – да ми излекува ума, сърцето, душата, духа, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести и страдания и да ме дари със здраве, сила и живот и да развие в мене дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа.

Амин.