Дребна чернилка

Coprinus micaceus май — ноември
Расте в горите и откритите места обикновено край гниещи пънове.
Шапката има форма на камбанка и е ситно набраздена откъм перифе­рията. Цветът й е жълтокафяв, а в средата кафяв. Осеяна е често със ситни люспици, но понеже лесно се измиват от дъжда, може и да липсват. Пластин­ките отначало са бели, а после стават сиви, кафяви и най-после, както при всички  чернилки, се разводняват. Пънчето е бяло.
Гъбата се яде само млада, докато пластинките са бели.
Няма отровен двойник.