До седмица ще се утвърдят правила за съгласуване на процедурите по ЗОП на общини с проекти по програмата за развитие на селата

jivotniСофия. До средата на следващата седмица изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) ще утвърди вътрешни процедури и правилник за съгласуване на процедурите по ЗОП, които общините планират да провеждат в изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), съобщиха от агенцията. Веднага след като бъдат подписани, правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на фонда, за да може всички общини с подадени и одобрени за изпълнение проекти по програмата да се запознаят с контрола, който ДФЗ–РА ще осъществява по прилагането на законодателството за провеждане на обществените поръчки. Това съобщи заместник изпълнителният директор на ДФЗ – РА Светослав Симеонов пред представители на близо 70 общини на провелата се днес в София конференция на в-к „Пари” – „Финансиране и управление на спечели общински проекти по европейските фондове”.
За да не се допускат нередности в процедурите по ЗОП в аналог на приключващата програма САПАРД, г-н Симеонов прикани представителите на общините да четат внимателно всички наредби и правила без да правят опити да заобикалят закона чрез неправомерно разделяне на процедурите или прилагане на три оферти за големи като стойност поръчки. В противен случай рискуваме да подложим под съмнение половин милиард лева за вече договорени общински проекта по Програмата за развитие на селските райони, допълни той.
Представителите на общините поставиха като въпрос необходимостта от преразглеждане на някои изисквания в наредбите за прилагане на мерките по ПРСР – например за задължителното условие преди да се кандидатства за изграждане на пътища в малките населени места да има изградена канализация. Промени в тази посока биха могли да се инициират от Управляващия орган на програмата – Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерството на земеделието и храните, уточни Светослав Симеонов. В началото на следващата година наредбите по някои от мерките за прилагане на ПРСР ще се преразгледат. Предстои до края на януари да бъде изготвено и постановление за възстановяване на разходите по ДДС за общинските проекти по ПРСР за 2010 г., съобщи още заместник изпълнителният директор на ДФЗ-РА./ФОКУС