До момента у нас няма заболели от чума дребни преживни животни

Забранена е пашата на 500 м. от границата с Турция

До момента на територията на България няма заболели от чума дребни преживни животни. Огнище на болестта бе констатирано в Република Турция в провинция Лозенград. Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)  предприе необходимите мерки за предотвратяване на разпространението на болестта на територията на България. Забранена е пашата на животни в рамките на 500 м. от границата с Турция. Засилен е ветеринарният контрол на влизащите от Турция превозни средства и откритите при проверките месни и млечни продукти за собствена консумация се унищожават, тъй като чрез тях могат да се заразят други животни.

Стопаните, които отглеждат дребни преживни животни в близост до границата с Турция, са запознати с клиничните прояви на болестта и животните са под наблюдение. Епизоотичната обстановка в застрашените от разпространение на болестта области – Бургас, Ямбол и Хасково, ежедневно се докладва в НВМС.

Болестта ъпо дребните преживни животни не е опасна за хората, но е силно заразна сред овцете и козите и се характеризира с много висока смъртност. Досега болестта никога не е констатирана на територията на България.