До два дни страната ни ще получи от ЕК първите средства по междинните плащания по оперативните програми

В следващите дни се очаква Европейската комисия да отпусне 39 млн. евро за сертифицирани разходи по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). Това обяви заместник-министърът на финансите Ана Михайлова на пресконференция в МФ. Това е първият трансфер по оперативна програма, след като ЕК одобри оценките за съответствие на седемте оперативни програми на страната ни.

Сертифицираните разходи до момента по междинни плащания възлизат на близо 46 млн. лева, а разплатени са 76 млн. лева или 22 на сто от сключените договори по ОПАК. От общо 252 проекта по оперативната програма успешно приключените към момента са 183, информира зам.-финансовият министър.

Ана Михайлова отчете резултатите от проведените през последните месеци проверки в Управляващия орган на ОПАК, както и на бенефициентите по програмата. По отношение на Управляващия орган проверките констатират, че са изградени необходимите системи за управление, наблюдение и контрол при използването на европейските средства. Такава е и оценката на Европейската комисия.

Множество нарушения обаче са констатирали проверките на бенефициентите по ОПАК. Това се дължи основно на слабата подготовка на екипите по управлението на проектите, както и на умишлени злоупотреби. Най-разпространените нарушения са свързани с непознаване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, финансови и технически нарушения. Към момента 14 проекта са дадени на прокуратурата, а за още 11 проекта има съмнения за незаконосъобразно провеждане на обществени поръчки. Последните са предадени за проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция.