Доходоносни акции (income stocks)

В тази група попадат книжата на компании, които изплащат дивиденти по-високи от средните за годината. Доходоносни са акциите на фирми от комуналната сфера като електроснабдяване, газоснабдяване, телекомуникации и др. Те реализират редовни доходи и заделят значителна част от печалбата си за изплащане на дивиденти, с което привличат инвеститори, залагащи на този тип доход. Високият дивидент обаче не винаги е показател за растящи приходи, което налага преди покупката на доходоносни акции да се анализира финансовото състояние на техния издател. Не са редки случаите, когато поради влошаващи се финансови показатели, компании “надуват” размерът на дивидентите си с цел задържане на инвеститорите. До подобни действия прибягват и фирми с дейност в райони, характеризиращи се с политическа нестабилност и висок риск за инвестициите. Акциите на компаниите от доходоносната група са подходящи за възрастни хора и различни фондове     (пенсионни, образователни, здравни и др.), които се нуждаят от получаване на редовни доходи и не се интересуват от нарастването цените на книжата