Доставката на писма и колети в трудно достъпни райони ще се компенсира от фонд или държавна субсидия

Финансовите загуби за пощенския оператор със задължение за извършване на  универсалната пощенска услуга може да бъдат компенсирани чрез фонд или от държавния бюджет. Това бе общото мнение на представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на Парламентарната комисията  по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията и операторите на универсални услуги у нас („Български пощи” ЕАД, „Тип топ куриер” АД,   „Еконт експрес” ООД, „Стар пост” ЕООД и „МИБМ” ООД), изразено на работна среща днес.

Проблемът за компенсиране на доставките в отдалечени и труднодостъпни райони, на еднакви за цялата страна цени, е изключително актуален поради отпадането от 1 януари 2011 година на държавния монопол върху резервиран сектор от универсалната пощенска услуга, предоставен на „Български пощи” ЕАД. Това заяви заместник-министър Първан Русинов, който откри срещата и ръководи дискусията.

Към настоящия момент загубите на държавните пощи от изпълнението на универсалната пощенска услуга се компенсират едновременно чрез: приходи от резервирания сектор; държавния бюджет; освобождаване от заплащане на лицензионни такси; приходи от продажба на пощенски марки и филателни продукти; безвъзмездно ползване на държавни и общински имоти.

Механизмът за компенсиране на оператора със задължение за универсална услуга в условия на либерализиран пощенски пазар ще бъде част от промените в Закона за пощенските услуги, които МТИТС подготвя. Текстовете  ще бъдат съобразени както с изискванията на Директива 2008/6/ЕО, така и с общото мнение на представителите на държавата, независимия регулаторен орган и бизнеса. Особен интерес в дискусията предизвика въпросът за това кой ще прави вноски в Компенсационния фонд. По общо мнение, това трябва да правят всички оператори на универсални пощенски услуги.

Цените на пощенските услуги се определят от пощенските оператори според търсенето и предлагането, с изключение на цените на  универсалната пощенска услуга. Тази услуга обхваща пренасянето на писма до 50 грама, кореспондентски пратки и малки пакети до 2 кг,  печатни произведения до 5 килограма, брайлови писма до 7 кг и колети до 20 килограма. Като услуга от общ икономически интерес, тя се предлага на принципа – еднакви цени за еднакви услуги на територията на цялата страна. Универсалната пощенска услуга се превърна в международен стандарт. Регламентирана е в пощенските директиви на ЕС и актовете на Всемирния пощенски съюз.