ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ ДАВА ШАНС НА НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

sarce2

Информация за 53-годишен мъж в мозъчна смърт – потенциален донор на сърце и два бъбрека, е постъпила днес в Изпълнителната агенция по трансплантации. Координаторът по донорство д-р Георги Димитров в Университетската болница – гр. Плевен е съобщил за възникналата донорска  ситуация. В момента се прави оценка на сърдечната функция с оглед възможността за трансплантация. Водещи специалисти от болница „Лозенец” и ВМА след преглед на постъпилата документация и последните данни за донора са излезли със становище, че състоянието на черния дроб на донора не позволява трансплантирането му. Предстои извършване на типизация на двата бъбрека за да се прецени използването им за трансплантиране.

Решение за избор на реципиенти за  органите за трансплантация ще се взема от Обществен съвет, а не от директора на ИАТ. Това реши ръководството на МЗ с приемането на промени в Устройствения правилник на агенцията. В съвета ще влизат водещи хирурзи от трансплантационните центрове в страната. Решенията за  реципиентите на органите   ще се вземат единствено по медицински показания.

Две от досегашните специализирани дирекции в ИАТ се обединяват дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията”. Тя ще изготвя проекти за медицински стандарти за трансплантация на органи, тъкани и клетки, ще актуализира критериите за подбор на донори и реципиенти, предвиждат  промените  в приетия Устройствения правилник на агенцията. Целта е подобряване на координацията, ефективността и контрола върху дейностите по трансплантации на органи, тъкани и клетки. Новата дирекция ще организира дейностите по линия на международния обмен  и ще осъществява контрол върху разпределението на тъканите и клетките. С преструктурирането на агенцията се профилират специалистите в областта на  трансплантацията на органи, тъкани и клетки и на асистираната репродукция. Във всяка от тези области ще бъдат поддържани актуални служебни регистри, които включват и клинични прегледи на всички чакащи с цел във всеки един момент да има пълна картина на тяхното състояние. Вече функционира институционална връзка с ЕСГРАОН за извършване на незабавни проверки в случай на необходимост. С оглед проследяване на състоянието на пациентите след извършване на трансплантация  ИАТ ще контролира, координира и анализира дейността на лечебните заведения по осигуряване и трансплантация на органи. За тази цел специален софтуер ще свързва трансплантационните центрове с центрове за хемодиализа в цялата страна.

ИАТ ще изготвя анализи на дейността на лечебните заведения, извършващи трансплантации  въз основа на подаваната от тях информация, както и след специализирани проверки по места. В правомощията на агенцията се включва и актуализирането на удостоверенията на лечебните заведения по вземане, изследване, обработка, съхраняване и транспортиране на тъкани и клетки. При констатиране на груби нарушения ИАТ ще отнема разрешенията в съответствие с чл. 51а от Закона за лечебните заведения.

Промените в Правилника задължават ИАТ да повишава професионалната квалификация на координаторите по донорство и на специалистите по донорството и трансплантациите.  Студенти от горните курсове по  медицина, фармация, биология, биохимия, генно инженерство ще бъдат обучавани в ИАТ и впоследствие ще бъдат назначени на работа в ИАТ. Към момента агенцията е предвидила за тях 6 места.