Договори на обща стойност 133 млн. лв. сключиха 18 общини

bulgariaЗаместникът-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова  и кметовете на 18 общини подписаха днес договори по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) на обща стойност 133 млн. лв.
Проектите, които ще бъдат финансирани, са по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда”. За да ги реализират успешно, общините ще могат да разчитат на тясно сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това каза зам.-министър Павлова при подписването.
Кметовете сигнализираха, че поради високата активност и големия брой проекти, които някои общини изпълняват едновременно, изпитват недостиг на финансов ресурс. За да бъде облекчено финансовото им състояние, ще бъде отменено изискването за анекс на всяка, дори и малка промяна в проектите, което забавя извършването на плащания към бенефициентите, каза още зам.-министър Павлова. Тя допълни, че анексите ще бъдат сключвани един или два пъти годишно, като по този начин ще се ускори потока на плащания и общините ще могат да разполагат с добър наличен финансов ресурс.
Проектите по схема „Подкрепа за подобряване на градската среда” предвиждат изграждане, рехабилитиране или възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др. пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки и алеи, подлези за пешеходци и велосипедисти улични мрежи. Ще бъдат изградени обществени паркинги в близост до главни улици. Ще бъде въведено енергоспестяващо улично осветление. Предвижда се осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др. Проектите са насочени и към създаването на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради. Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца.
Общините, които ще получат финансиране по компонент 1 от схемата „Общини на 7-те големи града”, са София, Русе, Пловдив. По компонент 2 – „79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали” подписаните договори са с общините – Белослав, Благоевград, Велинград, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Кърджали, Ловеч, Лом, Нова Загора, Пазарджик, Петрич, Попово, Разград, Хасково, Шумен.
Поради условията на икономическа криза и тенденциите на пазара в строителния сектор, през месец септември т. г. ръководителят на Управляващия орган на ОПРР възложи оценка на единичните цени като ценообразуване по проектите. По този начин общата стойност на 18-те проекта беше редуцирана от 163 млн. лв. на 133 млн. лв. Разликата се дължи на факта, че цените в проектните предложения бяха формирани към края на 2008 г., а сега са на по-ниски нива. Цената на всеки един проект е намалена с между 15% и 25%.
Освободеният ресурс по схемата се пренасочва към втората покана за подаване на проектни предложения по нея. Така разполагаемата сума за финансиране на проекти за подобряване на градската среда става на обща стойност 110 млн. лв. 86-те общини, попадащи в обхвата на градските агломерационни ареали, ще могат да кандидатстват по поканата в срок до 8 януари 2010 г.