Дирекция „Развитие на селските райони” е с нов директор

От днес и.д. директор на дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ е г-жа Демина Байрактарска.  До момента тази длъжност временно изпълняваше г-жа Цветанка Палазова, която поема поста началник на канцеларията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Явор Недев. Той е поканил г-жа Цветанка Палазова в екипа си. Целта е максималното усвояване на европейските средствата по Оперативна програма „Рибарство”.

Демина Байрактарска ще изпълнява длъжността до назначаването на титуляр чрез провеждането на конкурс. До момента Демина Байрактарска бе началник отдел на отдел „Контрол и предприсъеднителни фондове” в диркеция „РСР”. От 2006 г. до 2009 г. е била директор на дирекция „Европейски и международни програми и проекти” в МЗХ.

Г-жа Байрактарска завършва ВИАС през 1983 г. специалност –„строителен c”. Придобива няколко следдипломни квалификации, сред които в Институт по управление на напояването – Колорадския държавен университет, САЩ и в Университет Кран фийлд, Великобритания със специалност – финансов и икономически анализ на инвестиционни проекти в земеделието. Придобива допълнителни квалификации и в Европейската комисия за финансов и икономически анализ на проекти за развитие.