Димо Гяуров: Комисията не само приема декларациите на най-висшите държавници, но би трябвало да провери обстоятелствата в тях

Нашата комисия не само приема декларациите на хората, които са на най-висшите позиции в държавата, но и се предполага, че би трябвало фактически да провери обстоятелствата, които са изложени в тези декларации. До момента това не е започнало и не се прави. Това каза Димо Гяуров, председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, в интервю за предаването на БНР „Преди всички” във връзка с подадените декларации за конфликт на интереси на министри, депутати, представители на президентството. Той обясни, че комисията съвместява дейността, ангажиментите, задълженията на три комисии в предишния парламент, които са били с общ състав от около 30 души с около 15 експерта, а в момента в новата комисия са четирима души с петима експерти. Гяуров заяви, че работата с проверката на около 400 – 500 души не е никак малка. Той обясни, че проверката би следвало да се извърши от отделните окръжни съдилища, Агенцията по вписвания, като на база на това може да се направи някакъв извод. Председателят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика коментира, че в закона има определени празноти, липсват цялостни регламентации на всички процедури, както и има празнота по отношение на някои видове проверки.
Що се отнася до проверка за конфликт на интереси при Румяна Желева Димо Гяуров заяви: „Ако става дума, че ние ще проверяваме г-жа Желева по повод някакви предишни нейни декларации, това не е вярно. Какво е подавала в предишното си качество като представител на България в Европарламента не е наша работа и ние не можем да се занимаваме с това”./агенция Фокус/