Диана Христова стана министър на олразованието,младежта и науката в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“

Боряна Драганова /12 клас/ от 137 СОУ „А. Кънчев” – София и Димитър Димитров /10 клас/ от СОУ „Васил Левски” – Бяла Слатина поемат поста заместник-министър. Надежда Гърбова /10 клас/ от Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново стана главен секретар. Надежда Кандрова /11 клас/ от Национална търговска гимназия – Пловдив ще представлява началник кабинет на министъра.

Ученическото ръководство на Министерството на образованието, младежта и науката ще има работни срещи с ръководители на дирекции. Ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с провеждането на матурите, с кандидатстването във висши училища, както и международната дейност на министерството.