Децата се отвръщават от вида на варената храна

Повърхностните хора могат да помислят, че би било жесто­ко децата да се лишават от удоволствието, което дава вкусът на готвената храна. Такива хора трябва да разберат, че фактически варената храна не е вкусна въобще. Тя е вкусна само за пристрастилите се към нея. Досега не се е на­мерил кой да ни каже тази проста истина, понеже от неза­помнени времена никой не е бил свободен от създадените навици по отношение на храненето.

Органите на едно новородено дете са нагодени само към състава на суровите хранителни материали. То яде с най-голямо удоволствие сурови зърна, картофи, бобови, зелен грах, леща, които са му вкусни, но са безвкусни за кон­суматора на готвена храна. Малкото дете не изпитва никак­во удоволствие от вкуса на готвените ястия — то се отвра­щава от тях и ги избягва и отблъсква с цялата си душа, с го­ляма болка поглъща натрапените му насила неестествени храни. Но бедните и глупави родители не разбират това. Майката се ръководи само от собствения си вкус и, загрижена да нахрани детето добре, тя продължава да му налага и насила да му натиква в устата тези отвратителни храни, докато превърне детето си в пълен наркоман, разрушавайки здравето и щастието му.

През първите няколко години от своя живот детето води отчаяна борба срещу неестествените храни. Това се вижда от многобройните детски заболявания и от честите стомашно-чревни разстройства, от които децата страдат, както и от високия процент на детската смъртност. Новороденото е ед­на новопостроена съвършена фабрика. То не би се разболя­ло никога, ако ние го снабдявахме с естествените хранителни материали, необходими за нормалната дейност на неговите органи.

Всеобщото приемане на суровоядството е единственият начин човечеството да се освободи веднъж завинаги от проклятието на болестите. Пропагандирането на суровоядството трябва да започне от болните, новородените деца, великите хора, надарени с необикновена волева сила и мъдрост и разумните родители на децата-суровоядци, които ще бъдат длъжни да отстранят от своите домове всички следи от не­доброкачествена храна, така че да няма изкушение по пътя на техните деца. Този предварителен период на доброволно въздържане от готвена храна ще трае до деня, когато авторитетите ще се вразумят и ще решат да обявят суровоядството за задължително и така да наложат благоразумната природ­на воля на невежите, непросветени маси. Ще дойде време, когато суровоядството ще се наложи в целия свят. В тези благословени дни израждането и разрушаването на цялостните сурови материали, необходими за човешката фабрика, ще бъде обявено за най-зверско престъпление и ще бъде наказвано най-строго.

Трудността да се премахне бързо навикът да се ядат готвени храни не трябва да служи като извинение за отричането на вредата, която те причиняват. Никой не се опитва да оправдае крадците и убийците, макар да не е възможно да се отстранят тези язви на човешкото общество. Същественото тук е учените да признаят принципната истина и да заявят на публиката, че възприетата практика храната да се готви е погрешна, неестествена и опасна и именно тя е пряката при­чина за болестите. Едва тогава може да се постави на дневен ред второстепенният въпрос за практическото приложение на суровоядството.

Яденето на готвена храна постепенно е породило навика към тази храна, появили са се болестите, медицинската наука и фармакологията. Крайната цел на медицинската наука е да поправя и подновява дегенериралите и изхабени органи на човека. Суровоядецът има своя наука за здравето, замества­ща медицината, чиято цел е да предотврати споменатото из­раждане и да осигури здрав, щастлив, дълъг и спокоен живот за идните поколения. Всички болести са причинени от нару­шаването на природните закони. Съблюдаването и уважени­ето на тези закони изисква прилагане на суровоядството.