Дефиниция на Международната конференция на институтите за PR, проведена в Мексико сити през 1978 г.

“PR, това е изкуството и социалната наука за анализ на тенденциите, предвиждане на техните последици, даване на препоръки на ръководителите на организацията и осъществяване на планирани програми за действие, които да обслужват интересите на организацията и на обществото като цяло” (Джефкинс, 1993).
Това определени се цени високо, защото демонстрира теоретичен консенсус. То изразява удна обща, съгласувана концепция на представителите на университетските и консултатнските общности на PR от цял свят. Счита се, че дефиницията формулира модерното виждане за PR и тенденциите за новото столетие. Заложените в дефиницията идеи могат да се сведат до следното: PR иследва и преценява ситуацията (т.нар. текущ имидж); PR планира програми за действие и ги реализира; PR е тип съветническа функция в системата на мениджмънта; PR се стреми към полза както за организацията, така и за обществото; PR е социална наука и приложно изкуство за постигане на хармония в интересите при общуването.