Десет български участници в проекти за 2,5 млн. евро по Седма рамкова програма

Петият конкурс по тема „Информационни и комуникационни технологии” завърши с отлично представяне на българските участници. Единадесет организации и фирми са включени в 10 одобрени предложения с финансиране за 2 490 000 евро. Тези проекти отиват на договаряне с Европейската комисия и се очаква до месец да бъдат стартирани. Размерът на одобреното финансиране е три пъти по-голям от предишните два конкурса през 2009 година. Това се дължи на активната популяризация на програмата и интензивните консултации, предоставяни на потенциалните български участници от страна на националния координатор – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, коментира по повод успешното представяне заместник-министър Първан Русинов.

Сред най-успешните български организации в този конкурс са Институтът по паралелна обработка на информацията към БАН, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, фирма Онтотекст, VI Technology и др. Два проекта на стойност 534 000 евро са поставени в резервите. 8 предложения с 10 български участника са получили оценка над прага, но няма да бъдат финансирани от Европейската комисия поради изчерпване на бюджета. 40 бг организации с 30 проекта не са преминали минималния праг при оценяването на предложенията.

Петият  конкурс на програмата бе отворен за кандидатстване от 31 юли 2009 г. до 3 ноември 2009 г. Общият бюджет е 732 млн.евро. Бяха подадени 51 предложения с 64 български участника. Проектите са в няколко тематични области: Инфраструктури за мрежи и услуги; Компоненти, системи и инженеринг; Технологично-базирано обучение; Интелигентно управление на информацията; Бъдещи и нововъзникващи технологии.

От участниците най-голям е броят на малките и средни предприятия – 27,  следвани от 16 изследователски института и представители на академичната общност, 16 български университета и 5 други организации.

От началото на 2007 г.  досега бяха  проведени 5 конкурса по тема “Информационни и комуникационни технологии” от Седма рамкова програма. В момента тече оценяването на шестия конкурс. В резултат на участието в програмите на общността се осигурява европейско финансиране за научноизследователски и иновационни проекти, технологичен трансфер, интеграция на българската академична общност в европейското изследователско пространство, както и внедряване на най-добрите европейски практики. Привлеченото финансиране за българските организации от досегашните четири конкурсни сесии е повече от 5 млн. евро.

Седма рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания и технологично развитие е най-големият финансов инструмент на ЕС, който цели да промени концепцията за Европейското изследователско пространство и да затвърди лидерството на Европейския съюз в глобален мащаб. МТИТС осъществява националната координация в програми на Европейската общност (ЕО), насочени към развитието и използването на информационните и комуникационните технологии.