Дер Щандарт: Извненадващо високо доверие на българите към правителството в бедствени ситуации

pojar4За изненадващо високото доверие на българите към правителството в бедствени ситуации пише австрийският Дер Щандарт. Той помества данни от проучването Евробарометър. Излиза, че 47% се доверяват на управляващите в ситуации на бедствия и катастрофи.
По-висок е този процент само при правителствата на Дания, Австрия, Финландия и Испания. Също изненадващо високо доверие имат българите към своите журналисти, информиращи за катастрофални бедствия. По този показател те са на второ място след словенците. В друга своя информация Дер Щандарт съобщава, че мнозина от най-известните български журналисти в печатните медии преди 1989 година са сътрудничели на комунистическите тайни служби. Изданието съобщава обаче, че този факт няма никакви последствия за въпросните журналисти, също както и за парламентаристи и политици, включително за президента Георги Първанов, чието сътрудничество беше официално потвърдено. /ДВ